Sensoridata Helsingissä

Helsingissä kerätään joka päivä valtavia määriä dataa, jota voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena sekä erilaisten digitaalisten palveluiden tuottamisessa.

Oheisissa kuvaajissa havainnollistetaan Helsingin ilmanlaadusta erilaisilla sensoreilla kerättävää dataa.

Yläosan kuvaajassa havainnollistetaan eri puolilla Helsinkiä sijaitsevista mittauspisteistä kerättyä dataa ilmanlaadusta. Tietolähteenä on Ilmatieteen laitoksen palvelu www.ilmanlaatu.fi.

Alemmassa kuvassa havainnollistetaan ilmanlaatudatan keräämistä näyttelytilaan sijoitetuilla sensoreilla.

Voit kokeilla laittaa pölyä pöydällä olevaan sensoriin, ja katsoa miten mittaustulos muuttuu.

Ilmanlaatu Helsingissä
(www.ilmanlaatu.fi)

Ilmanlaatu näyttelytilassa

left chart

right chart